Over de keuzehulp

De Maag Lever Darm Stichting heeft samen met patiënten, internist-oncologen, patiëntenvereniging Darmkanker Nederland en ZorgKeuzeLab de keuzehulp ontwikkeld. De keuzehulp is met grote zorg samengesteld en wordt continu up-to-date gehouden.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn voor behandeling van dikkedarmkanker, opgesteld door de landelijke werkgroep Gastro Intestinale Tumoren. De inhoud wordt continu up-to-date gehouden. Zie de referenties.

Laatste update

April 2017, Trifluridine-Tipiracil (TT) toegevoegd

Verantwoordelijken medische inhoud

Prof. dr. M. Koopman
Internist-oncoloog
UMC Utrecht
Dr. J.W. de Groot
Internist-oncoloog
Isala
Drs. J.M.P.G.M. de Vos-Geelen
Internist-oncoloog
Maastricht UMC+
Drs. Lotte Keikes
Arts-onderzoeker
AMC

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De Dikkedarmkanker keuzehulp is een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting en ontwikkeld door ZorgKeuzeLab in samenwerking met een team van internist-oncologen, Darmkanker Nederland en een expert- en patiëntpanel.

De werkgroep, onder leiding van Prof. dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog bij het UMC Utrecht, is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Daarnaast hebben 12 internist-oncologen en 12 patiënten (vertegenwoordigers) meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

Het ontwikkelteam (v.l.n.r.): Klemens Karssen (ZorgKeuzeLab), Regina The (ZorgKeuzeLab), Anneke Mels (Maag Lever Darm Stichting), Lotte Keikes (AMC), Miriam Koopman (UMC Utrecht), Judith de Vos-Geelen (Maastricht UMC+), Jan-Willem de Groot (Isala Klinieken), Marielle Otten (Maag Lever Darm Stichting)

Financiering

De Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab streven breed gebruik van de keuzehulp na. Kosten mogen daarbij geen belemmering zijn. Wel zijn voldoende inkomsten nodig om de kwaliteit te borgen.

De Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzehulp. Voor de ontwikkeling van de keuzehulp is ook financiële steun ontvangen via een unrestricted grant van Amgen, Bayer, Merck, Roche en Sanofi.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Voor patiënten

Bent u patiënt en wilt u de keuzehulp gebruiken?
Gebruik de keuzehulp

Voor specialisten

Bent u specialist en wilt u aan de slag met de keuzehulp?
Vraag proefpakket aan