Over de Dikkedarmkanker keuzehulp
De Maag Lever Darm Stichting heeft samen met patiënten, internist-oncologen, patiëntenvereniging Darmkanker Nederland en ZorgKeuzeLab de keuzehulp ontwikkeld. De keuzehulp is met grote zorg samengesteld en wordt continu up-to-date gehouden.
Medische inhoud
De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn voor behandeling van dikkedarmkanker, opgesteld door de landelijke werkgroep Gastro Intestinale Tumoren.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden. Bekijk de .
Referenties
Nederlandse richtlijn colorectaalcarcinoom, versie 3.0, 16 april 2014. Verantwoording: Landelijke werkgroep Gastro Intestinale Tumoren. Beschikbaar via: oncoline.nl

IKNL (Integraal Kanker Centrum Nederland): cijfersoverkanker.nl. De cijfers van het jaar 2014 zijn gebruikt. De cijfers van jaar 2015 zijn tot op heden nog niet bekend. Percentage rectumpatiënten ten opzichte van de hele groep is ongeveer 30%.

Burt RW, DiSario JA, Cannon-Albright L. Genetics of colon cancer: impact of inheritance on colon cancer risk. Annu Rev Med. 1995; 46:371

Hamilton W, Round A, Sharp D, Peters TJ. Clinical features of colorectal cancer before diagnosis: a population-based case-control stury. Br J Cancer. 2005 Aug;93(4):399-405

Majumdar SR, Fletcher RH, Evans AT. How does colorectal cancer present? Symptoms, duration, and clues to location. Am J Gastroenterol. 1999;94(10):3039
Laatste update
29 mei 2017
Ontwikkeling, onderzoek en implementatie
De Dikkedarmkanker keuzehulp is een initiatief van de Maag Lever Darm Stichting en ontwikkeld door ZorgKeuzeLab in samenwerking met een team van internist-oncologen, Darmkanker Nederland en een expert- en patiëntpanel.

De werkgroep, onder leiding van Prof. dr. Miriam Koopman, internist-oncoloog bij het UMC Utrecht, is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Daarnaast hebben 12 internist-oncologen en 12 patiënten (vertegenwoordigers) meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.
Verantwoordelijken medische inhoud
Prof. dr. M. Koopman
Internist-oncoloog
UMC Utrecht
Dr. J.W. de Groot
Internist-oncoloog
Isala
Drs. J.M.P.G.M. de Vos - Geelen
Internist-oncoloog
Maastricht UMC+
Drs. L. Keikes
Arts-onderzoeker
AMC
Financiering
De Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab streven breed gebruik van de keuzehulp na. Kosten mogen daarbij geen belemmering zijn. Wel zijn voldoende inkomsten nodig om de kwaliteit te borgen.

De Maag Lever Darm Stichting en Zorgkeuzelab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzehulp. Voor de ontwikkeling van de keuzehulp is ook financiële steun ontvangen via een unrestricted grant van Amgen, Bayer, Merck, Roche en Sanofi.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement.
Privacy
ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat uw privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.
Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

Voor patiënten

Bent u patiënt en wilt u de keuzehulp gebruiken?
Gebruik de keuzehulp

Voor specialisten

Bent u specialist en wilt u aan de slag met de keuzehulp?
Vraag proefpakket aan

Meer weten?

Wilt u weten hoe de Maag Lever Darm Stichting samen beslissen ondersteunt? Neem contact op met:
Hanneke van Essen
Gezondheidsvoorlichter
Maag Lever Darm Stichting
033 752 3500
Wilt u de keuzehulp in uw ziekenhuis inzetten? Neem contact op met:
Ir. Regina The
Algemeen directeur
ZorgKeuzeLab
06 2422 0053